Formularz rejestracji na egzamin w Gdańsku, 15-16 kwietnia 2023 r. Poziom (B1 i C1)

Rejestracja została zamknięta z powodu wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe

Adres zamieszkania:

Informacje o egzaminie

Data egzaminu: 15-16 kwietnia r.


Czy jesteś kandydatem o specjalnych potrzebach?
(np. osobą niedosłyszącą) https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/


Wyrażam zgodę na  wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Języka Polskiego Joanna Sławkowska-Marszeniuk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Rejestracja została zamknięta z powodu wyczerpania miejsc