Akredytacja Gdańskiego
Kuratorium Oświaty
Akredytacja Gdańskiego Kuratorium Oświaty

Wpis do Krajowego Rejestru
Instytucji Szkoleniowych

Wpis do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Najważniejsze informacje
o egzaminie z języka polskiego

Terminy sesji egzaminacyjnych ustalane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i publikowane na stronie www.certyfikatpolski.pl

Zwykle ustalane są trzy, czasem cztery terminy w roku. Egzamin można zdawać tylko w tych terminach.

Terminy aktualnych sesji egzaminacyjnych znajdziesz również w naszej zakładce zapisów:
Rejestracja

Publikujemy je też na naszej stronie na Facebooku